Ψυκτικοί θάλαμοι σε συνεταιρισμό


Κεντρικό σύστημα ψυκτικών θαλάμων, συντήρηση νωπών τροφίμων σε συνεταιρισμό. Συνολική εγκατεστημένη ψυκτική ισχύ 300 KWatt.