Η εταιρεία Frigonet, ακολουθεί την Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί αδειών άσκησης επαγγελμάτων.

Οι τεχνικοί μας πληρούν τις προϋποθέσεις για την διαχείριση των ψυκτικών υγρών και εκπαιδεύονται μέσω σεμιναρίων σε ετήσια βάση.