Κεντρικό σύστημα ψύξης στον Κρητικό Φούρνο


Παράλληλο σύστημα συμπιεστών, με έλεγχο φορτίου και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, με εκμετάλλευση της απορριπτόμενης θερμότητας.

Το σύστημα καλύπτει όλες τις βιτρίνες προϊόντων και τους θαλάμους συντήρησης αυτών.